PRAWO AUTORSKIE I WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

         Oferujemy Państwu doradztwo w zakresie prawa autorskiego w szczególności z  dziedziny ochrony praw autorskich. Wspieramy Klientów w prowadzeniu transakcji nabywania praw autorskich.
W skład naszych usług z zakresu prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej zaliczamy m.in.

 • doradztwo prawne w zakresie strategii ochrony własności intelektualnej w działalności Klienta;
 • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie wszelkich umów przenoszących autorskie prawa majątkowe;
 • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów dotyczących praw pokrewnych;
 • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów licencyjnych i sublicencyjnych;
 • doradztwo prawne oraz przygotowywanie wszelkiej dokumentacji w przedmiocie ochrony wizerunku oraz korzystanie z wizerunku;
 • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie wszelkich umów z zakresu prawa własności przemysłowej;
 • kompleksową pomoc przy rejestrowaniu i uzyskiwaniu praw ochronnych do znaków towarowych, patentów, wzorów użytkowych na terytorium Polski oraz całego świata;
 • opracowywanie pełniej dokumentacji rejestracyjnej znaków towarowych, patentów, wzorów użytkowych oraz reprezentowanie Klienta przed organami rejestracyjnymi;
 • prowadzenie spraw sądowych i pozasądowych z tytułu naruszenia patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe , praw ochronnych na znaki towarowe i praw z rejestracji wzorów przemysłowych;
 • tworzenie dla Firm wewnętrznych procedur służących ochronie przed naruszeniem znaków towarowych, nazw handlowych, logo i inne;
 • przygotowanie zezwoleń na wykorzystanie oraz rozpowszechnianie wizerunku.

Dane kontaktowe

Udico Sp. z o.o.

Adres:ul. Kazimierza Pużaka 49, 38-400 Krosno

Telefon:+48 13 492 40 61