IT I HANDEL ELEKTRONICZNY


          Zajmujemy się prawnymi aspektami usług świadczonych drogą elektroniczną, związanymi z tworzeniem i dostarczaniem nowych rozwiązań technologicznych, dostawą i aktualizacją oprogramowania, ze szczególnym uwzględnieniem prawa internetu, prawa własności intelektualnej oraz prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji. Nasi prawnicy wspierają klientów w działaniach związanych z zawieraniem umów dotyczących tworzenia, rozwoju i utrzymania aplikacji, dostaw sprzętu IT, zatrudniania  pracowników i freelancerów wykonujących zadania z zakresu programowania lub administrowania systemami. Ponadto zajmujemy się kompleksowym przygotowywaniem dokumentacji niezbędnej w  toku świadczenia usług drogą elektroniczną, tworzymy bądź opiniujemy umowy, kontrakty, gwarancje dla dostaw technologii, know-how. Oferujemy bieżące wsparcie dla zespołów it-sec w zakresie dbania o bezpieczeństwo systemów informatycznych i przetwarzanych w nich danych.  

Dane kontaktowe

Udico Sp. z o.o.

Adres:ul. Kazimierza Pużaka 49, 38-400 Krosno

Telefon:+48 13 492 40 61