OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

             Zajmujemy lub wspieramy funkcje Administratora Bezpieczeństwa Informacji, przygotowujemy i opiniujemy regulacje wewnętrzne, wzorce umowne oraz treść zgód wykorzystywanych do pozyskiwania danych osobowych. Na rzecz Klientów świadczymy usługi związane z organizacją systemu ochrony danych osobowych w  jednostkach. Dane osobowe to dla wielu organizacji informacje niezbędne do realizacji podstawowych zadań statutowych.        
             W związku z powyższym inwestycja w ich ochronę jest inwestycją w ochronę informacji, których ujawnienie może godzić zarówno w finanse organizacji, jak i również w jej dobre imię.  Straty z tego tytułu mogą być znaczne. W głównej mierze chodzi tu koszty ewentualnych sporów sądowych i odszkodowań od poszkodowanych osób.

     

Dane kontaktowe

Udico Sp. z o.o.

Adres:ul. Kazimierza Pużaka 49, 38-400 Krosno

Telefon:+48 13 492 40 61