PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

      
         Z racji posiadanej wiedzy i doświadczenia oferujemy fachowe doradztwo w zakresie zamówień publicznych. Świadczymy usługi zarówno na rzecz wykonawców, składających swoje oferty w postępowaniach o  udzielenie zamówienia publicznego, jak również doradzamy zamawiającym w sprawnej organizacji postępowań. Oferujemy usługi dla Klientów których nie obowiązują przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Specjalizujemy się w problematyce dotyczącej zakupów i wyboru wykonawców w dofinansowanych projektach unijnych, bierzemy pod uwagę obowiązujące na wspólnotowym rynku europejskim zasady.
        
         Oferowane usługi:
 • pomoc przy opracowaniu lub opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
 • przygotowanie ogłoszeń do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej lub Biuletynu Zamówień Publicznych;
 • pomoc przy opracowaniu lub opracowanie Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej;
 • przygotowanie i przeprowadzenie dialogu technicznego;
 • pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania przetargowego, w tym: udział
  w komisjach przetargowych;
 • audyt dokumentacji przetargowe;
 • pomoc przy rozwiązywaniu problemów w zakresie zamówień publicznych;
 • konsultacje;
 • pomoc w przygotowaniu ofert;
 • udział w otwarciu ofert;
 • przygotowanie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej;
 • reprezentacja stron przed Krajową Izbą Odwoławczą.
 

Dane kontaktowe

Udico Sp. z o.o.

Adres:ul. Kazimierza Pużaka 49, 38-400 Krosno

Telefon:+48 13 492 40 61