WINDYKACJA

         Oferujemy wsparcie w procesie negocjacji z dłużnikami, windykacji polubownej, restrukturyzacji zadłużenia, windykacji na drodze sądowej oraz na etapie nadzoru nad postępowaniem egzekucyjnym. Zapewniamy wsparcie prawne w  transakcjach sprzedaży wierzytelności pomiędzy profesjonalnymi podmiotami rynku finansowego.

Dane kontaktowe

Udico Sp. z o.o.

Adres:ul. Kazimierza Pużaka 49, 38-400 Krosno

Telefon:+48 13 492 40 61